Vestfold Landbrukstjenester SA

Yrkesvaksinasjon

Jeg anbefaler alle dere som arbeider i svinebesetning å lese vedlagt link:

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/kunnskapsgrunnlag/svineroktere/

Dette skal være gratis om dere kontakter deres fastlegekontor.